Sensus satsar på folkbildning
Sensus Studieförbund är ett av nio studieförbund i Sverige.
I verksamhetsidén står det att Sensus ska ge möjlighet till utveckling och lärande i mänskliga möten och genom kulturupplevelser och verka för aktivt engagemang i samhället och i medlemsorganisationerna.
Verksamheten fick namnet Sensus när inriktningen breddades. Sensus har flera medlemsorganisationer; exempelvis Svenska Kyrkan, Katolska Kyrkan, Scoutrörelsen och EFS-rörelsen. Verksamheten går främst ut på folkbildning och det kan handla om allt från livsfrågor, mångfald, humanitära frågor till kultur och musik.
Kursdeltagarna delar erfarenheter med varandra och arbetet bedrivs huvudsakligen i studiecirklar. Ursprungscirkeln är en liten grupp människor som träffas regelbundet. Sensus traditionella cirklar består av samtals- och musikcirklar samt bibelstudier.
 
Sensus gör dock mer än så. Exempel på annan verksamhet är samarbetet med Kamratföreningen för spelberoende och Malvan, en förening som arbetar med hemlösa i Landskrona. Ett nytt samarbetsavtal är knutet med Ibn Rushd – en sammanslutning av muslimska föreningar som gått samman för att arbeta med folkbildning.
 
Sensus satsar på är att arbeta utåtriktat och de finns representerade i alla kommuner.
I kommuner med 40 000 invånare eller mer, ska Vuxendialog samtal om livsfrågor, och MOD, Mångfald och Dialog, vara kännetecken för Sensus i hela Sverige. Något man även börjat med är föreläsningar och cirklar om ”Wellbeing” – den sjufaldiga vägen till hälsa och djupare relationer. Företag kan köpa in föreläsningar eller cirklar i detta ämne men cirklar kommer också att erbjudas enskilda.

Sensus Studieförbund

Bransch:
Utbildning

Telefon: 042-299691
Fax: 042-122583


Email:
lilian.johansson@sensus.se

Hemsida:
www.sensus.se

Adress:
Sensus Studieförbund
Carl Öhrns gatan 2 C
25443 HELSINGBORG

| 13 SENASTE FÖRETAGEN